Mida teeb Euroopa Komisjon kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas?

Euroopa Komisjon teeb Kopenhaageni protsessile Valige lingiga seotud tõlked  tuginedes koostööd liikmesriikide valitsustega, tööandjate ja töötajatega ning ELi mittekuuluvate riikidega, et:

  • parandada koolituse kvaliteeti (formaalharidus, jätkuv areng);
  • parandada õpetajate, koolitajate ja muude kutsealal tegutsejate tegevuse kvaliteeti asjaomases sektoris;
  • muuta kursusi asjakohasemaks tööturu suhtes.

Kuidas seda tehakse?

Kõnealused eesmärgid saavutatakse järgmiste vahenditega:

Komisjoni tööd toetavad kutsehariduse ja koolituse valdkonnas kaks asutust:

  • Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus pakub teavet ja analüüse haridus- ja koolitussüsteemide, poliitika, teadustöö ja praktilise tegevuse kohta ELis;
  • Euroopa Koolitusfondi ülesanne on arendada haridus- ja koolitussüsteeme Lääne-Balkanil, naaberriikides ja Kesk-Aasias.

Millised on järgmised sammud?

HK 2020 kutsehariduse- ja koolituse töörühm English (en) alustas tööd 2014. aasta alguses.

Lisateave