Co pro odborné vzdělávání a přípravu dělá Komise?

V rámci kodaňského procesu Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  spolupracuje Evropská komise s orgány členských států, představiteli zaměstnavatelů a zaměstnanců i zeměmi mimo EU. V rámci této spolupráce chce:

  • zvýšit kvalitu odborné přípravy (počáteční vzdělávání, profesní rozvoj)
  • zlepšit kvalifikaci učitelů, školitelů a dalších odborníků v odvětví
  • přizpůsobit kurzy poptávce na trhu práce.

Jaké konkrétní kroky Komise podniká?

Těchto cílů se má dosáhnout pomocí následujících iniciativ:

Činnost Komise v oblasti odborného vzdělávání a přípravy podporují dvě agentury:

Jak se bude postupovat dál?

Na začátku roku 2014 zahájila svou činnost pracovní skupina English (en) zabývající se strategickým rámcem evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy do roku 2020.

Další informace