Sökväg

Yrkesutbildning

Vad gör EU för yrkesutbildning?

Med utgångspunkt i Köpenhamnsprocessen samarbetar EU-kommissionen med arbetsmarknadens parter och länder i och utanför EU för att

  • förbättra utbildningens kvalitet (grundläggande utbildning och fortbildning)
  • höja kompetensen bland lärare, utbildare och annan personal
  • anpassa kurserna efter arbetsmarknadens behov.
Hur går det till?

EU använder sig av följande strategier och verktyg:

Det finns två EU-organ som arbetar med yrkesutbildning:

Vad blir nästa steg?

En arbetsgrupp om yrkesutbildning börjar sin verksamhet under 2014.

 

How can we help?