Ścieżka nawigacji

Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)

Działania Komisji Europejskiej dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego

Na podstawie procesu kopenhaskiego Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi, pracodawcami i pracownikami działa na rzecz:

  • poprawy jakości szkoleń (kształcenie i doskonalenie zawodowe);
  • podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szkoleniowców i innych pracowników sektora;
  • dostosowania programu nauki do potrzeb rynku pracy.
Na czym polegają te działania?

Metody służące osiągnięciu wspomnianych celów to:

Prace Komisji w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego wspierają dwie agencje:

Kolejne działania

Z początkiem roku 2014 rozpocznie działalność grupa robocza ds. kształcenia i szkolenia zawodowego strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

 

How can we help?