Kruimelpad

Beroepsonderwijs en -opleiding

Wat doet de Europese Commissie voor het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding?

Op basis van het Proces van Kopenhagen probeert de Europese Commissie samen met de nationale overheden, de werkgevers en werknemers, en landen buiten de EU:

  • de kwaliteit van de opleiding te verbeteren (vooropleiding, nascholing)
  • het niveau van docenten, instructeurs en andere medewerkers in de sector te verhogen
  • de opleidingen beter af te stemmen op de arbeidsmarkt
Hoe gaat dat in zijn werk?

Deze doelstellingen moeten worden verwezenlijkt via:

De Commissie krijgt steun van twee instellingen:

Wat zijn de volgende stappen?

Begin 2014 is de werkgroep voor beroepsonderwijs en -opleiding in het kader van ET 2020 van start gegaan.

 

How can we help?