Navigācijas ceļš

Profesionālā izglītība un apmācība (PIA)

Ko Komisija dara profesionālās izglītības un apmācības jomā?

Ievērojot Kopenhāgenas procesu, Eiropas Komisija sadarbojas ar valstu valdībām, darba devēju un darba ņēmēju apvienībām un ārpussavienības valstīm:

  • lai uzlabotu mācību kvalitāti (sākotnējā un pastāvīgā izglītība);
  • lai uzlabotu skolotāju, instruktoru un citu speciālistu kvalitāti šajā sektorā;
  • lai gādātu par mācību programmu lielāku atbilstību darba tirgum.
Kā šie mērķi ir sasniedzami?

Lai sasniegtu šos mērķus, tiek likti lietā dažādi līdzekļi:

Komisijas darbu profesionālās izglītības un apmācības jomā atbalsta divas aģentūras:

Turpmākie posmi

Darba grupa jautājumā par izglītību un apmācību sāks darboties 2014. gada sākumā.

 

How can we help?