Naršymo kelias

Profesinis mokymas

Ką Komisija daro profesinio mokymo srityje?

Remdamasi Kopenhagos procesu Europos Komisija drauge su savo partnerėmis nacionalinėmis vyriausybėmis, darbdavių ir darbuotojų grupėmis bei ES nepriklausančiomis šalimis deda pastangas, kad:

  • gerėtų mokymo (pirminio švietimo, tęstinio mokymosi) kokybė;
  • gerėtų šiame sektoriuje dirbančių mokytojų, instruktorių ir kitų specialistų kokybė;
  • mokymo kursai labiau atitiktų darbo rinkos poreikius.
Kaip tai daroma?

Šių tikslų siekiama pasitelkus:

Dirbti profesinio mokymo srityje Komisijai padeda dvi agentūros:

Tolesni veiksmai

2014 m. pradžioje veiklą pradės programos „ET 2020“ profesinio mokymo darbo grupė.

 

How can we help?