Vad går det ut på?

Den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning ska hjälpa EU-länderna att ständigt förbättra sina yrkesutbildningssystem enligt gemensamma riktlinjer. Syftet är att höja kvaliteten på yrkesutbildningen och öka tilltron till de olika systemen så att det blir lättare att erkänna kunskaper och färdigheter från andra länder och lärmiljöer.

Alla berörda parter i länderna bör delta i arbetet med kvalitetssäkring. Det innebär att man

  • inrättar nationella referenspunkter för kvalitetssäkring
  • aktivt deltar i europeiska nätverk
  • utvecklar en nationell strategi för att förbättra kvalitetssäkringssystemen och använda referensramen på bästa sätt.

Det är ett frivilligt system som kan användas av myndigheter och andra organ som arbetar med kvalitetssäkring.