Pomen referenčnega okvira

Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju (EQAVET) je referenčni instrument, ki državam članicam pomaga uvesti in spremljati izpopolnjevanje njihovih sistemov izobraževanja in usposabljanja na podlagi skupno dogovorjenih referenc. Referenčni okvir ne prispeva le k izboljšanju kakovosti v poklicnem izobraževanju, vzpostavlja tudi vzajemno zaupanje med sistemi, zaradi česar lahko država laže prizna spretnosti in kompetence, ki so jih dijaki pridobili v drugi državi in drugem učnem okolju.

Države EU pri uporabi referenčnega okvira sodelujejo z vsemi ustreznimi deležniki. Sodelovanje zajema:

  • vzpostavitev nacionalnih referenčnih tečk za zagotavljanje kakovosti,
  • aktivno udeležbo v ustrezni mreži na ravni EU,
  • razvijanje nacionalnega pristopa pri izboljšavah sistemov zagotavljanja kakovosti in ustrezna uporaba referenčnega okvira.

Sistem EQAVET je prostovoljni sistem, namenjen javnim organom in drugim organizacijam, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem kakovosti.