Rolul acestui cadru

Cadrul european de referință pentru asigurarea calității este un instrument important de susținere a statelor membre în promovarea și monitorizarea îmbunătățirii continue a sistemelor de educație și formare profesională (EFP), pe baza unor referințe convenite de comun acord. Cadrul ar trebui să contribuie nu numai la îmbunătățirea calității EFP, ci și la consolidarea încrederii reciproce între sistemele EFP și să faciliteze acceptarea și recunoașterea calificărilor și a competențelor dobândite în diferite țări și sisteme educaționale.

Cu ajutorul acestui cadru, țările UE își pot îmbunătăți sistemele de asigurare a calității cu participarea tuturor părților interesate. Concret, este vorba despre:

  • crearea unor puncte naționale de referință pentru asigurarea calității
  • participarea activă în cadrul rețelei europene relevante
  • dezvoltarea unei abordări naționale pentru îmbunătățirea sistemelor de asigurare a calității și utilizarea optimă a cadrului de reglementare.

Cadrul este un sistem voluntar, care poate fi utilizat de autoritățile publice și de alte organisme care se ocupă de asigurarea calității.