Viitekehyksen tavoitteet

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys (EQAVET) auttaa EU-maita kehittämään ammattikoulutusjärjestelmiään yhteisten periaatteiden mukaisesti. Sen tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen laatua ja helpottaa eri maissa ja oppimisympäristöissä hankittujen taitojen ja tietojen hyväksymistä ja tunnustamista. Samalla se lisää luottamusta muiden maiden koulutusjärjestelmiä kohtaan.

Laadunvarmistukseen osallistuvat EU-maissa kaikki keskeiset sidosryhmät. Kunkin EU-maan tehtävänä on

  • perustaa kansallinen yhteyspiste laadunvarmistusta varten
  • osallistua aktiivisesti Euroopan tason verkoston toimintaan
  • luoda kansallinen strategia laadunvarmistusjärjestelmien parantamiseksi ja hyödyntää viitekehystä mahdollisimman tehokkaasti.

EQAVET-viitekehyksen käyttö on vapaaehtoista. Sitä voivat hyödyntää julkiset viranomaiset ja muut laadunvarmistukseen osallistuvat tahot.