Navigatsioonitee

Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas (EQAVET)

Mis on raamistiku eesmärk?

Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik (EQAVET) on vahend, mis aitab ELi liikmesriikidel ühiselt kokkulepitud võrdlusandmete alusel edendada ja jälgida oma kutsehariduse ja -koolituse süsteemide pidevat arengut. Raamistik peaks lisaks kutsehariduse ja -koolituse kvaliteedi parandamisele muutma ka riikide jaoks lihtsamaks selliste oskuste ja pädevuste tunnustamist, mis on omandatud eri riikides ja õpikeskkondades, suurendades kutsehariduse ja -koolituse süsteemide vahelist vastastikust usaldust.

ELi liikmesriigid kasutavad raamistikku, et parandada oma kvaliteedi tagamise süsteeme niimoodi, et need kaasaksid kõiki asjaomaseid sidusrühmi. See hõlmab järgmist:

  • riiklike kvaliteeditagamise tugikeskuste käivitamine;
  • aktiivne osalemine asjaomases Euroopa tasandi võrgustikus;
  • riikliku lähenemisviisi kujundamine, mille eesmärk on parandada kvaliteeditagamise süsteeme ning kasutada raamistikku parimal võimalikul moel.

EQAVET on vabatahtlik süsteem kvaliteedi tagamisega tegelevate avaliku sektori ja muude asutuste jaoks.

 

How can we help?