Hvad er formålet med rammen?

Den europæiske referenceramme for kvalitetssikring for erhvervsuddannelser (EQAVET) er et referenceinstrument, som skal hjælpe EU-landene med et fremme og overvåge den fortsatte forbedring af deres erhvervsuddannelsessystemer på basis af fælles fastsatte referencer. Rammen skal ikke kun bidrage til at forbedre erhvervsuddannelserne, men også til at opbygge gensidig tillid mellem erhvervsuddannelsessystemerne og gøre det lettere for et land at godkende og anerkende færdigheder og kompetencer blandt elever fra forskelige lande og læringsmiljøer.

EU-landene bruger rammen til at forbedre deres kvalitetssikringssystemer på en måde, som involverer alle relevante parter. Det omfatter:

  • oprettelse af nationale referencepunkter for kvalitetssikring
  • aktiv deltagelse i relevante europæiske netværk
  • udvikling af en national tilgang, som forbedrer kvalitetssikringssystemerne og gør bedst mulig brug af referencerammen.

EQAVET er et frivilligt system for offentlige myndigheder og andre organer, som er involveret i kvalitetssikring.