Status message

Active context: vocational-education

K čemu tento systém slouží?

Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality (EQAVET) je nástroj, který členským státům na základě společně dohodnutých kritérií pomáhá prosazovat neustálé zlepšování jejich systému odborného vzdělávání a přípravy a monitorovat dosažený pokrok. Rámec by neměl sloužit pouze ke zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy, ale také k budování vzájemné důvěry mezi různými systémy vzdělávání, která usnadní schvalování a uznávání dovedností a schopností získaných v jiných zemích.

Země EU používají tento rámec ke zlepšování svých systémů zajišťování kvality za spolupráce všech zúčastněných stran. To zahrnuje:

  • zřízení národních referenčních míst pro zajišťování kvality
  • aktivní účast v příslušných celoevropských sítích
  • rozvoj vnitrostátních postupů, které se zaměřují na zlepšování systémů zajišťování kvality a na co nejlepší využívání rámce.

EQAVET je dobrovolný systém, který mohou využívat veřejné orgány i další subjekty zapojené do zajišťování kvality.