Tanken med det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (Ecvet) är att

  • göra det enklare att erkänna färdigheter och kunskaper som förvärvats i olika system och länder, så att de kan tas med i bedömningen av yrkeskvalifikationer
  • det ska bli mer attraktivt att flytta mellan olika länder och lärmiljöer
  • de olika europeiska yrkesutbildningssystemen och de kvalifikationer de ger ska bli mer jämförbara
  • de som gått en yrkesutbildning lättare ska få jobb och att arbetsgivarna ska kunna lita på att varje yrkesutbildningskvalifikation kräver särskilda färdigheter och kunskaper.