Cale de navigare

Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET)

Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET) își propune:

  • să faciliteze validarea și recunoașterea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale dobândite în diferite țări și sisteme, astfel încât acestea să poată fi luate în considerare în vederea obținerii unor certificări
  • să încurajeze mobilitatea între țări și medii diferite de învățare
  • să asigure o mai mare compatibilitate între diferitele sisteme de educație și formare profesională (EFP) din Europa și între certificările pe care acestea le oferă
  • să asigure o mai mare capacitate de inserție profesională pentru absolvenții instituțiilor de educație și formare profesională și să sporească încrederea angajatorilor în aptitudinile și cunoștințele pe care le atestă fiecare certificare EFP.
 

How can we help?