Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET) își propune:

  • să faciliteze validarea și recunoașterea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale dobândite în diferite țări și sisteme, astfel încât acestea să poată fi luate în considerare în vederea obținerii unor certificări
  • să încurajeze mobilitatea între țări și medii diferite de învățare
  • să asigure o mai mare compatibilitate între diferitele sisteme de educație și formare profesională (EFP) din Europa și între certificările pe care acestea le oferă
  • să asigure o mai mare capacitate de inserție profesională pentru absolvenții instituțiilor de educație și formare profesională și să sporească încrederea angajatorilor în aptitudinile și cunoștințele pe care le atestă fiecare certificare EFP.