Het Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET) moet:

  • het makkelijker maken om beroepsvaardigheden en -kennis die in andere landen met andere onderwijsstelsels is opgedaan, te laten erkennen zodat zij ook in andere Europese landen meetellen
  • het aantrekkelijker maken om van land of onderwijsomgeving te veranderen
  • de verschillende stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding in Europa en hun diploma's beter op elkaar af te stemmen
  • afgestudeerden uit het beroepsonderwijs meer kansen op de arbeidsmarkt te geven en werkgevers meer zekerheid te bieden over hun kennis en vaardigheden