Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET) siekiama:

  • kad žmonių kitose sistemose ir šalyse įgytus darbo įgūdžius ir žinias būtų lengviau patvirtinti ir pripažinti, kad į juos būtų atsižvelgiama suteikiant profesinę kvalifikaciją;
  • kad galimybė keisti šalį ir mokymosi aplinką būtų patrauklesnė;
  • didinti visos Europos profesinio mokymo sistemų ir tose sistemose įgyjamų kvalifikacijų suderinamumą;
  • kad profesinio mokymo įstaigų absolventai turėtų daugiau galimybių įsidarbinti, o darbdaviai galėtų būti tikri, kad tam tikrą profesinę kvalifikaciją turintis asmuo yra įgijęs atitinkamų įgūdžių ir žinių.

Išsamesnė informacija

ES teisės aktai ir iniciatyvos