Is é aidhm an Chórais Creidiúna Eorpaigh don Ghairmoideachas agus don Ghairmoiliúint (ECVET):

  • é a dhéanamh níos éasca do dhaoine a scileanna oibre agus a dtaithí oibre a fháil bailíochtaithe agus aitheanta i gcórais agus i dtíortha éagsúla — ionas gur féidir iad a chur san áireamh le haghaidh cáilíochtaí gairme;
  • é a dhéanamh níos tarraingtí bogadh idir thíortha éagsúla agus idir thimpeallachtaí foghlama éagsúla;
  • na córais éagsúla gairmoideachais agus gairmoiliúna atá i bhfeidhm ar fud na hEorpa a dhéanamh níos comhoiriúnaí le chéile, mar aon leis na cáilíochtaí a chuireann siad ar fáil;
  • infhostaitheacht daoine a bhfuil cáilíochtaí gairmoideachais nó gairmoiliúna acu a fheabhsú agus tuilleadh muiníne a thabhairt d'fhostaitheoirí go mbaineann scileanna agus eolas ar leith le gach cáilíocht ar leith sa réimse.