Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET) tavoitteena on

  • helpottaa eri maissa ja koulutusjärjestelmissä hankittujen ammatillisten taitojen ja tietojen validointia ja tunnustamista, jotta ne voidaan ottaa huomioon ammattitutkintojen osana
  • helpottaa ammatillisten opiskelijoiden siirtymistä maasta ja oppimisympäristöstä toiseen
  • parantaa Euroopan maiden ammattikoulutusjärjestelmien ja ammatillisten tutkintojen vertailukelpoisuutta
  • parantaa ammattitutkinnon suorittaneiden työllistyvyyttä ja kiinnittää työnantajien huomiota siihen, että tutkinnot edellyttävät erityistietoja ja -taitoja.

Lisätietoja

EU-lainsäädäntö/aloitteet