Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteemi (ECVET) eesmärk on:

  • hõlbustada erinevates süsteemides ja riikides omandatud tööga seotud oskuste ning teadmiste valideerimist ja tunnustamist, et neid võetaks arvesse kutsekvalifikatsiooni osana;
  • muuta erinevate riikide ja õpikeskkondade vaheline liikuvus atraktiivsemaks;
  • suurendada erinevate Euroopa kutseharidus- ja koolitussüsteemide ning nende pakutavate kvalifikatsioonide ühilduvust;
  • suurendada kutsehariduse ja koolituse läbinute tööalast konkurentsivõimet ning tööandjate kindlustunnet selle suhtes, et iga kutsehariduse ja koolituse raames omandatud kvalifikatsioon eeldab konkreetseid oskusi ja teadmisi.

Lisateave

ELi õigusaktid/algatused