Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) má za cíl:

  • usnadnit lidem získat uznání jejich pracovních dovedností a znalostí získaných v různých systémech a zemích, aby si je mohli nechat započítat do své kvalifikace
  • zatraktivnit práci a studium v jiných zemích a v jiných systémech vzdělávání
  • zvýšit kompatibilitu různých systémů odborného vzdělávání a přípravy v zemích EU a také počet oborů, které nabízejí
  • zvýšit zaměstnatelnost absolventů odborného vzdělávání a přípravy a také důvěru zaměstnavatelů, že každá z těchto kvalifikací si vyžaduje zvláštní dovednosti a znalosti.