Vloga EU na področju izobraževanja in usposabljanja

Vsaka država je sama pristojna za urejanje in vsebino svojega sistema izobraževanja in usposabljanja. EU s svojo politiko zgolj podpira nacionalne ukrepe in pomaga pri reševanju skupnih izzivov, kot so staranje prebivalstva, deficitna znanja na trgu dela български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , tehnološki razvoj in svetovna konkurenca. Sodelovanje na področju izobraževanja omogoča strateški okvir Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET 2020).

ET 2020 omogoča izmenjavo dobrih praks, učenje drug od drugega, zbiranje in razširjanje informacij in dejstev o uspešnih praktičnih ukrepih ter svetovanje in podporo pri reformah politike.

Za uspešno izvajanje strateškega okvira ET 2020 skrbijo delovne skupine English (en) , ki pripravljajo skupna orodja in politične usmeritve EU. Sestavljajo jih strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice in drugi pomembni deležniki.

Finančno podporo politikam in inovativnim projektom prispeva program Erasmus+ prek dejavnosti, ki spodbujajo izobraževanje in usposabljanje na vseh stopnjah in v vseh starostnih skupinah.

Leta 2009 je ET 2020 določil štiri skupne cilje pri reševanju izzivov v sistemih izobraževanja in usposabljanja do leta 2020:

V izobraževanju so za obdobje do leta 2020 postavljena naslednja referenčna merila:

Dosedanji ukrepi

Evropska komisija in države EU so leta 2014 opravile pregled stanja, v katerem so ocenile dosežen napredek v času od objave skupnega poročila 2012 in opozorile na prednostna področja sodelovanja v izobraževanju na evropski ravni.

Pri tem so upoštevale:

  • nacionalna poročila ET 2020
  • neodvisno oceno ET 2020, ki jo je pripravil izvajalec Ecorys
  • letni forum o izobraževanju, usposabljanju in mladih (9. in 10. oktober 2014)
  • prispevke deležnikov

Na podlagi ugotovitev iz pregleda stanja je Evropska komisija predlagala šest novih prednostnih področij za obdobje 2016–2020. Skupno poročilo Evropske komisije in držav članic je Svet ministrov za izobraževanje sprejel novembra 2015.

Prihodnji ukrepi

Napredek pri uresničevanju referenčnih meril EU български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) vsako leto ocenijo v Pregledu izobraževanja in usposabljanja.

Evropska komisija in Svet Evropske unije sta se dogovorila o skupnih prednostnih nalogah na področju izobraževanje in usposabljanja za obdobje do leta 2020. Zdaj je poudarek na uspešnem izvajanju teh nalog, zlasti prek delovnih skupin ET 2020 English (en).

 

Več informacij

Pregled stanja v izobraževanju in usposabljanju ET 2020
Nacionalna poročila ET 2020

Prispevki deležnikov

  • Izobraževanje in usposabljanje 2020 – BUSINESSEUROPE pdf(81 kB) English (en)
  • Izobraževanje in usposabljanje 2020 – CEEP pdf(535 kB) English (en)
  • Izobraževanje in usposabljanje 2020 – EFEE pdf(107 kB) English (en)
  • Izobraževanje in usposabljanje 2020 – ETUC in ETUCE pdf(564 kB) English (en)
  • Izobraževanje in usposabljanje 2020 – EUCIS-LLL pdf(605 kB) English (en)
  • Izobraževanje in usposabljanje 2020 – UEAPME pdf(176 kB) English (en)

Zakonodaja / pobude EU