Rolul UE în procesul de educație și formare

Fiecare țară din UE răspunde de sistemele sale de educație și formare, politica UE având rolul de a veni în sprijinul măsurilor luate la nivel național și de a ajuta la soluționarea provocărilor comune, cum ar fi îmbătrânirea populației, lipsa lucrătorilor calificați, evoluțiile tehnologice sau concurența mondială. Cadrul de cooperare în domeniul educației și formării poartă numele de „Educație și formare 2020”.

UE oferă o platformă pentru schimbul de bune practici și recunoaștere reciprocă, pentru colectarea și difuzarea de informații și explicații cu privire la instrumentele care s-au dovedit funcționale, precum și consultanță și sprijin în favoarea reformelor.

Pentru a asigura buna implementare a cadrului strategic pentru educație și formare, grupuri de lucru formate din experți nominalizați de statele membre și din alte părți interesate elaborează orientări strategice și instrumente comune la nivelul UE.

Consilierea reciprocă (DE FR) reunește persoane cu experiență dintr-un mic număr de administrații naționale care oferă asistență unui stat membru în ceea ce privește conceperea sau punerea în aplicare a unei politici. Pune la dispoziție un forum pentru găsirea, prin schimb de idei, a unor soluții colective la anumite provocări naționale în cadrul unui tip de atelier participativ.

Erasmus+ permite finanțarea proiectelor inovatoare care vin în sprijinul politicii și în favoarea activităților care promovează învățarea și educația la toate nivelurile și pentru toate grupele de vârstă.

În 2009, au fost stabilite patru obiective comune la nivelul UE, pentru a face față, până în 2020, provocărilor cu care se confruntă sistemele de educație și formare:

În domeniul educației au fost stabilite următoarele criterii de referință pentru 2020:

Măsuri luate până în prezent

În 2014, Comisia și țările UE s-au angajat într-un exercițiu de analiză cu scopul de a evalua progresele înregistrate de la raportul comun din 2012 și de a contribui la pregătirea următoarelor priorități pentru cooperarea în domeniul educației la nivel european.

S-au primit următoarele contribuții:

  • Rapoartele naționale ET 2020
  • Evaluarea independentă a ET 2020 de către contractorul Ecorys
  • Forumul „Educație, formare și tineret” (9-10 octombrie 2014)
  • Opiniile părților interesate

Pe baza concluziilor exercițiului, Comisia Europeană a propus 6 noi priorități pentru perioada 2016-2020. Raportul comun al Comisiei și al statelor membre a fost adoptat în cadrul Consiliului Educație care a avut loc în noiembrie 2015.

Etapele următoare

Progresele realizate în raport cu obiectivele de referință ale UE sunt evaluate anual în cadrul Monitorului educației și formării.

Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene au convenit asupra priorităților comune pentru 2020 în domeniul educației și formării. Se va pune accent pe implementarea eficientă a acestor priorități, în special prin intermediul grupurilor de lucru ET 2020.

Dacă doriți să fiți la curent cu cooperarea UE în domeniul educației și formării, citiți buletinul informativ „Educație și formare” 2020 (disponibil numai în limba engleză).

Informații suplimentare

Bilanțul cadrului strategic „Educație și formare 2020”: Rapoartele naționale ET 2020

Contribuțiile părților interesate

Legislație/inițiative UE