Welke rol speelt de EU in onderwijs en opleiding?

Elk EU-land is verantwoordelijk voor zijn eigen onderwijs- en opleidingsstelsel. De EU speelt alleen een ondersteunende rol bij de aanpak van gemeenschappelijke kwesties zoals vergrijzing, tekort aan geschoold personeel български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , technologische ontwikkelingen en wereldwijde concurrentie Onderwijs en opleiding 2020 (ET 2020) vormt het kader voor samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding.

ET 2020 is een forum voor wederzijds leren en de uitwisseling van goede werkwijzen, informatie, praktische ervaring, advies en steun op het gebied van beleidshervorming.

Om ET 2020 zo goed mogelijk uit te voeren, zorgen werkgroepen English (en) voor gezamenlijke instrumenten op EU-niveau en beleidssturing. Die werkgroepen bestaan uit door de lidstaten en andere belanghebbenden benoemde deskundigen.

Wat beleidsondersteuning en vernieuwende activiteiten betreft, financiert de EU via Erasmus+ ook leer- en onderwijsactiviteiten op alle niveaus en voor alle leeftijdscategorieën.

In 2009 stelde ET 2020 vier gemeenschappelijke doelstellingen van de EU vast die uiterlijk in 2020 moeten worden bereikt:

Voor 2020 zijn de volgende EU-onderwijsbenchmarks vastgesteld:

Wat is er al gedaan?

In 2014 zijn de Commissie en de EU-landen begonnen aan een inventarisatie van de sinds het gezamenlijk verslag van 2012 geboekte vooruitgang. Op basis daarvan kunnen onder andere nieuwe prioriteiten voor onderwijssamenwerking op Europees niveau worden gekozen.

Bekijk de ontvangen bijdragen:

  • Nationale verslagen voor ET 2020
  • Onafhankelijke evaluatie door contractant Ecorys voor ET 2020
  • Jaarlijks Europees Forum voor onderwijs, opleiding en jeugd (9-10 oktober 2014)
  • Input van belanghebbenden

Op basis van die inventarisatie heeft de Commissie zes nieuwe prioriteiten voor 2016-2020 voorgesteld. Het Gezamenlijk rapport van de Commissie en de EU-landen is in november 2015 door de Raad Onderwijs goedgekeurd.

Wat nu?

Jaarlijks wordt in de Onderwijs- en opleidingsmonitor nagegaan welke vooruitgang is geboekt ten aanzien van de benchmarks български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

De Europese Commissie en de Raad zijn gemeenschappelijke prioriteiten op het gebied van onderwijs en opleiding voor 2020 overeengekomen. De focus ligt nu op de uitvoering van deze prioriteiten, vooral via de ET 2020-werkgroepen English (en).

 

Verder lezen

Inventarisatie onderwijs en opleiding 2020:
Nationale verslagen voor ET 2020

Input van belanghebbenden

  • Onderwijs en opleiding 2020 - BUSINESSEUROPE pdf(81 kB) English (en)
  • Onderwijs en opleiding 2020 - CEEP pdf(535 kB) English (en)
  • Onderwijs en opleiding 2020 - EFEE pdf(107 kB) English (en)
  • Onderwijs en opleiding 2020 - ETUC en ETUCE pdf(564 kB) English (en)
  • Onderwijs en opleiding 2020 - EUCIS-LLL pdf(605 kB) English (en)
  • Onderwijs en opleiding 2020 - UEAPME pdf(176 kB) English (en)

EU-wetgeving en -initiatieven