Mi az EU szerepe az oktatás és a képzés terén?

Oktatási és képzési rendszereik megszervezéséért és működtetéséért az egyes tagországok maguk felelősek. Az uniós szakpolitika arra irányul, hogy támogassa a tagállami erőfeszítéseket, és segítsen megoldást találni a közös kihívásokra, így például a társadalom elöregedéséből, a szakképzett munkaerő hiányából, a technológia fejlődéséből és a globális versenyből fakadó problémákra. Az „Oktatás és képzés 2020” az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszere.

Az „Oktatás és képzés 2020” olyan fórum, mely a bevált módszerek átadását és átvételét, az egymástól való tanulást, a hatékony megoldásokkal kapcsolatos információk és tudományosan igazolt adatok összegyűjtését és terjesztését, valamint a szakpolitikai reformokkal kapcsolatos tanácsadást és segítségnyújtást hivatott elősegíteni.

A keretrendszer sikeres életbe léptetése érdekében a tagországok által kijelölt szakértőkből és más fontos érdekelt felekből álló munkacsoportok közös EU-szintű eszközök és szakpolitikai iránymutatás kifejlesztésén dolgoznak.

Az egyes tagállamok a szakpolitikák kidolgozásához és végrehajtásához néhány tagállami közigazgatási szerv tapasztalt munkatársainak bevonásával partneri tanácsadás (DE FR) formájában is segítséget kapnak. A partneri tanácsadás fórumot biztosít ahhoz, hogy aktív részvételen alapuló műhelytalálkozó keretében megoldásokat lehessen találni konkrét nemzeti szintű problémákra.

Az Erasmus+ program jóvoltából szakpolitikai támogatás és innovatív projektek céljára uniós forrásokat lehet igénybe venni – minden szinten és minden korosztály vonatkozásában – az oktatást és a tanulást előmozdító tevékenységekhez.

2009-ben az „Oktatás és képzés 2020” négy közös uniós célkitűzést határozott meg, melyeket 2020-ig kell teljesíteni az oktatási és a képzési rendszerekben jelentkező kihívások kezelése érdekében:

Az oktatás terén az EU azt tűzte ki célul, hogy 2020-ra az uniós tagországokban:

Milyen lépésekre került sor eddig?

2014-ben a Bizottság és az uniós országok számadást készítettek arról, mekkora előrelépést sikerült elérni a 2012. évi közös jelentés óta. Ez egyúttal azt a célt is szolgálta, hogy könnyebben meg lehessen állapítani, milyen kiemelt célokat kell kitűzni az európai szintű oktatásügyi együttműködés terén.

Ennek kapcsán a következő dokumentumokról, eseményekről kell említést tenni:

  • Oktatás és képzés 2020 – tagállami jelentések;
  • az „Oktatás és képzés 2020” stratégiai keretrendszerről a Bizottság szerződéses vállalkozója, az Ecorys által végzett független értékelés;
  • az évente megrendezésre kerülő európai oktatási, képzési és ifjúsági fórum (2014. október 9–10.);
  • az érdekelt felek felvetései, észrevételei.

A helyzetfelmérés végén levont következtetések alapján az Európai Bizottság hat új prioritást terjesztett elő a 2016–2020-as időszakra vonatkozóan. Az Európai Bizottság és a tagállamok közös jelentését 2015 novemberében fogadták el az Oktatási Tanács tagjai.

Melyek a soron következő lépések?

Az Oktatási és Képzési Figyelő minden évben elemzést készít arról, milyen előrehaladást értek el az egyes uniós országok az uniós célértékek teljesítése tekintetében.

Az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa megállapodott arról, milyen célkitűzések teljesítése jelent közös prioritást a 2020-ig tartó időszakban az oktatás és a képzés terén. A közeljövőben ezeknek a közös prioritásoknak a megvalósítása áll majd a középpontban, különösen az „Oktatás és képzés 2020” munkacsoportok révén.

Az Oktatás és képzés 2020 stratégiai keretrendszer témájában rendszeres időközönként megjelentetett hírlevél tájékoztatással szolgál az oktatás és a képzés terén megvalósuló uniós együttműködés legújabb fejleményeiről. (A kiadvány kizárólag angol nyelven olvasható.)

További információk

Oktatás és képzés 2020 – helyzetfelmérés az oktatás és a képzés terén: tagállami jelentések

Az érdekelt felek felvetései, észrevételei

Uniós jogszabályok/kezdeményezések