EU:n rooli koulutuksen alalla

Kukin EU-maa vastaa itse omasta koulutusjärjestelmästään. EU:n tavoitteena on tukea kansallisia toimia ja auttaa jäsenmaita ratkaisemaan yhteisiä haasteita, joita aiheuttavat esimerkiksi ikääntyminen, työvoiman ammattitaidon puutteet, teknologian kehitys ja maailmanlaajuinen kilpailu. Eurooppalaiselle koulutusyhteistyölle on tätä varten laadittu strategiset puitteet (ET 2020).

ET 2020 ‑strategialla edistetään hyvien toimintamallien vaihtoa, keskinäistä oppimista sekä tiedon keruuta ja levittämistä. Jäsenmaat saavat myös tukea ja neuvoja koulutuspoliittisten uudistusten toteuttamisessa.

ET 2020 ‑strategian täytäntöönpanon varmistamiseksi työryhmät, jotka koostuvat jäsenmaiden nimittämistä asiantuntijoista ja muiden keskeisten sidosryhmien edustajista, kehittävät yhteisiä EU-tason välineitä ja ohjausta.

Vertaisneuvonnassa (DE FR) EU-maa saa tukea toimintapolitiikkansa suunnitteluun tai toteutukseen muutaman muun EU-maan kokeneilta viranomaisilta. Työpajamuotoinen vertaisneuvonta tarjoaa mahdollisuuden ideoida yhdessä ratkaisuja kansallisiin erityishaasteisiin.

Erasmus+ -ohjelmasta on saatavilla rahoitusta koulutusta tukeviin innovatiivisiin hankkeisiin. Rahoituksen piiriin kuuluvat kaikkien ikäryhmien koulutusta edistävät toimet ja kaikki koulutusasteet.

Koulutusyhteistyön puitteissa vahvistettiin vuonna 2009 neljä EU:n yhteistä tavoitetta, joilla pyritään vastaamaan koulutusjärjestelmien haasteisiin vuoteen 2020 mennessä:

EU on määrittänyt seuraavat koulutusalan vertailuarvot, jotka olisi saavutettava vuoteen 2020 mennessä:

EU:n toimet

Komissio ja EU-maat käynnistivät vuonna 2014 arviointimenettelyn, jossa on tarkasteltu vuonna 2012 laaditun yhteisen raportin jälkeen tapahtunutta edistymistä. Samalla on valmisteltu koulutusalan yhteistyön tulevia painopisteitä EU-tasolla.

Menettelyn yhteydessä on laadittu mm. seuraavat raportit:

  • ET 2020 – kansalliset raportit
  • ET 2020 – riippumaton arviointi (toimeksisaaja Ecorys)
  • Vuotuinen Euroopan koulutus- ja nuorisofoorumi (9.–10.10.2014)
  • Sidosryhmien palaute

Arviointimenettelyn tulosten pohjalta Euroopan komissio on ehdottanut kuutta uutta painopistettä vuosiksi 2016–2020. Koulutusneuvosto hyväksyi komission ja EU-maiden yhteisen raportin marraskuussa 2015.

Tulevat toimet

Edistymistä EU:n vertailuarvojen saavuttamisessa arvioidaan vuosittain koulutuksen seurantakatsauksessa.

Euroopan komissio ja EU:n neuvosto ovat sopineet koulutusyhteistyön uusista painopisteistä vuoteen 2020 saakka. Toiminnassa keskitytään näiden painopisteiden täytäntöönpanoon, mikä annetaan erityisesti ET 2020 ‑työryhmien tehtäväksi.

ET 2020 -uutiskirjeessä on ajantasaista tietoa koulutusalan EU-yhteistyöstä (saatavilla ainoastaan englanniksi).

Lisätietoa

ET 2020 – koulutuksen arviointimenettely: ET 2020 – kansalliset raportit

Sidosryhmien palaute

EU-lainsäädäntö/aloitteet