EU:n rooli koulutuksen alalla

Kukin EU-maa vastaa itse omasta koulutusjärjestelmästään. EU:n tavoitteena on tukea kansallisia toimia ja auttaa jäsenmaita ratkaisemaan yhteisiä haasteita, joita aiheuttavat esimerkiksi ikääntyminen, työvoiman ammattitaidon puutteet български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , teknologian kehitys ja maailmanlaajuinen kilpailu. Eurooppalaiselle koulutusyhteistyölle on laadittu strategiset puitteet (ET 2020).

ET 2020 ‑strategialla edistetään hyvien toimintamallien vaihtoa, keskinäistä oppimista sekä tiedon keruuta ja levittämistä. Jäsenmaat saavat myös tukea ja neuvoja koulutuspoliittisten uudistusten toteuttamisessa.

ET 2020 ‑strategian täytäntöönpanon varmistamiseksi työryhmät English (en) , jotka koostuvat jäsenmaiden nimittämistä asiantuntijoista ja muiden keskeisten sidosryhmien edustajista, kehittävät yhteisiä EU-tason välineitä ja ohjausta.

Erasmus+ -ohjelmasta on saatavilla rahoitusta koulutusta tukeviin innovatiivisiin hankkeisiin. Rahoituksen piiriin kuuluvat kaikkien ikäryhmien koulutusta edistävät toimet ja kaikki koulutusasteet.

Koulutusyhteistyön puitteissa vahvistettiin vuonna 2009 neljä EU:n yhteistä tavoitetta, joilla pyritään vastaamaan koulutusjärjestelmien haasteisiin vuoteen 2020 mennessä:

EU on määrittänyt seuraavat koulutusalan vertailuarvot, jotka olisi saavutettava vuoteen 2020 mennessä:

EU:n toimet

Komissio ja EU-maat käynnistivät vuonna 2014 arviointimenettelyn, jossa on tarkasteltu vuonna 2012 laaditun yhteisen raportin jälkeen tapahtunutta edistymistä. Samalla on valmisteltu koulutusalan yhteistyön tulevia painopisteitä EU-tasolla.

The following contributions were received:

  • ET 2020 – kansalliset raportit
  • ET 2020 – riippumaton arviointi (toimeksisaaja Ecorys)
  • Vuotuinen Euroopan koulutus- ja nuorisofoorumi (9.–10.10.2014)
  • Sidosryhmien palaute

Arviointimenettelyn tulosten pohjalta Euroopan komissio on ehdottanut kuutta uutta painopistettä vuosiksi 2016–2020. Koulutusneuvosto hyväksyi komission ja EU-maiden yhteisen raportin marraskuussa 2015.

Tulevat toimet

Edistymistä EU:n vertailuarvojen saavuttamisessa български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) arvioidaan vuosittain koulutuksen seurantakatsauksessa.

Euroopan komissio ja EU:n neuvosto ovat sopineet koulutusyhteistyön uusista painopisteistä vuoteen 2020 saakka. Toiminnassa keskitytään näiden painopisteiden täytäntöönpanoon, mikä annetaan erityisesti ET 2020 ‑työryhmien English (en) tehtäväksi.

 

Lisätietoja

ET 2020 – koulutuksen arviointimenettely
ET 2020 – kansalliset raportit

Sidosryhmien palaute

  • Koulutusyhteistyön strategiset puitteet 2020 – BUSINESSEUROPE pdf(81 kB) English (en)
  • Koulutusyhteistyön strategiset puitteet 2020 – CEEP pdf(535 kB) English (en)
  • Koulutusyhteistyön strategiset puitteet 2020 – EFEE pdf(107 kB) English (en)
  • Koulutus 2020 – ETUC ja ETUCE pdf(564 kB) English (en)
  • Koulutusyhteistyön strategiset puitteet 2020 – EUCIS–LLL pdf(605 kB) English (en)
  • Koulutusyhteistyön strategiset puitteet 2020 – UEAPME pdf(176 kB) English (en)

EU-lainsäädäntö/aloitteet