Jakou úlohu sehrává EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy?

Za systém vzdělávání a odborné přípravy nese odpovědnost každá země EU sama. Z tohoto důvodu má politika EU pouze podporovat vnitrostátní opatření a pomáhat při řešení společných problémů, jako je stárnutí populace, nedostatek určitého typu kvalifikace či dovedností pracovníků, technologický rozvoj či prosazení se vůči celosvětové konkurenci. Spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy probíhá prostřednictvím tzv. strategického rámce pro vzdělávání a odbornou přípravu 2020 (ET 2020).

Jedná se o platformu pro výměnu osvědčených postupů, vzájemné učení, shromažďování a šíření poznatků, informací a údajů o tom, co v praxi funguje, a poskytování poradenství a podpory při realizaci reforem v oblasti vzdělávání.

Úspěšné provádění toho rámce zajišťují pracovní skupiny složené z odborníků z jednotlivých členských zemí a klíčových zainteresovaných subjektů, které na úrovni EU připravují společné nástroje a zajišťují politické vedení.

Finanční prostředky na podporu politiky a inovativních projektů ve prospěch činností propagujících učení a vzdělávání na různých úrovních a pro různé věkové skupiny jsou k dispozici prostřednictvím programu Erasmus+.

V roce 2009 byly stanoveny čtyři společné cíle EU, které mají do roku 2020 vyřešit výzvy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy:

Na rok 2020 byly v oblasti vzdělávání v EU stanoveny následující cíle:

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

V roce 2014 Komise a země Unie zmapovaly současnou situaci v oblasti vzdělávání s cílem posoudit pokrok učiněný od roku 2012, kdy byla zveřejněna společná zpráva, a pomoci s přípravou příštích priorit pro spolupráci v oblasti vzdělávání na evropské úrovni.

Obdržené příspěvky:

  • ET 2020 – národní zprávy
  • ET 2020 – nezávislé hodnocení ze strany dodavatele Ecorys
  • Výroční Fórum pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež (9.–10. října 2014)
  • Příspěvky zúčastněných stran

Na základě závěrů hodnocení navrhla Evropská komise šest nových priorit na období 2016–2020. Společná zpráva Evropské komise a členských států byla přijata v listopadu 2015 na zasedání Rady pro vzdělávání.

Budoucí vývoj

Pokrok, kterého se dosáhlo vzhledem k referenčním kritériím, se hodnotí každoročně prostřednictvím tzv. monitoru vzdělávání a odborné přípravy.

Evropská komise a Rada Evropské unie se dohodly na společných prioritách v oblasti vzdělávání a odborné přípravy pro rok 2020. Práce se nyní zaměří na efektivní provádění těchto priorit zejména prostřednictvím pracovních skupin ET 2020.

Sledujte aktuality z EU o spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy ve Zpravodaji ET 2020 (k dispozici pouze v angličtině).

Další informace

Mapování situace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy pro ET 2020 ET 2020 – národní zprávy

Příspěvky zúčastněných stran

Právní přepisy a iniciativy EU