Jakou úlohu sehrává EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy?

Za systém vzdělávání a odborné přípravy nese odpovědnost každá země EU sama. Z tohoto důvodu má politika EU pouze podporovat vnitrostátní opatření a pomáhat při řešení společných problémů, jako je stárnutí populace, nedostatek určitého typu kvalifikace či dovedností pracovníků, technologický rozvoj či prosazení se vůči celosvětové konkurenci. Spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy probíhá prostřednictvím tzv. strategického rámce pro vzdělávání a odbornou přípravu 2020 (ET 2020).

Jedná se o platformu pro výměnu osvědčených postupů, vzájemné učení, shromažďování a šíření poznatků, informací a údajů o tom, co v praxi funguje, a poskytování poradenství a podpory při realizaci reforem v oblasti vzdělávání.

Úspěšné provádění toho rámce zajišťují pracovní skupiny složené z odborníků z jednotlivých členských zemí a klíčových zainteresovaných subjektů, které na úrovni EU připravují společné nástroje a zajišťují politické vedení.

V rámci vzájemného poradenství (DE FR) se setkávají odborníci z menšího počtu vnitrostátních orgánů, aby radili členským států při vytváření nebo provádění politik. Toto poradenství má formu participačního pracovního setkání, na němž se společně hledají řešení konkrétních problémů daných států.

Finanční prostředky na podporu politiky a inovativních projektů ve prospěch činností propagujících učení a vzdělávání na různých úrovních a pro různé věkové skupiny jsou k dispozici prostřednictvím programu Erasmus+.

V roce 2009 byly stanoveny čtyři společné cíle EU, které mají do roku 2020 vyřešit výzvy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy:

Na rok 2020 byly v oblasti vzdělávání v EU stanoveny následující cíle:

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

V roce 2014 Komise a země Unie zmapovaly současnou situaci v oblasti vzdělávání s cílem posoudit pokrok učiněný od roku 2012, kdy byla zveřejněna společná zpráva, a pomoci s přípravou příštích priorit pro spolupráci v oblasti vzdělávání na evropské úrovni.

Obdržené příspěvky:

  • ET 2020 – národní zprávy
  • ET 2020 – nezávislé hodnocení ze strany dodavatele Ecorys
  • Výroční Fórum pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež (9.–10. října 2014)
  • Příspěvky zúčastněných stran

Na základě závěrů hodnocení navrhla Evropská komise šest nových priorit na období 2016–2020. Společná zpráva Evropské komise a členských států byla přijata v listopadu 2015 na zasedání Rady pro vzdělávání.

Budoucí vývoj

Pokrok, kterého se dosáhlo vzhledem k referenčním kritériím, se hodnotí každoročně prostřednictvím tzv. monitoru vzdělávání a odborné přípravy.

Evropská komise a Rada Evropské unie se dohodly na společných prioritách v oblasti vzdělávání a odborné přípravy pro rok 2020. Práce se nyní zaměří na efektivní provádění těchto priorit zejména prostřednictvím pracovních skupin ET 2020.

Sledujte aktuality z EU o spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy ve Zpravodaji ET 2020 (k dispozici pouze v angličtině).

Další informace

Mapování situace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy pro ET 2020 ET 2020 – národní zprávy

Příspěvky zúčastněných stran

Právní přepisy a iniciativy EU