Cale de navigare

Educația, formarea și incluziunea socială

Despre ce este vorba

Politicile în domeniul educației și formării profesionale ar trebui să le permită tuturor cetățenilor să beneficieze de o educație de calitate și să dobândească pe tot parcursul vieții cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare în vederea ocupării unui loc de muncă, integrării sociale, exercitării cetățeniei active și dezvoltării personale.

În Europa continuă să existe inegalități la nivelul sistemelor de educație. Peste tot în UE, elevii provenind din medii socioeconomice defavorizate obțin rezultate mai slabe la învățătură decât colegii lor. Copiii de imigranți, cei cu handicap și copiii de etnie romă se numără printre grupurile cele mai vulnerabile și mai afectate. În același timp, există mari diferențe între țări și în ceea ce privește influența mediului familial asupra rezultatelor la învățătură.

În acest context, Europa are nevoie de sisteme de învățământ mai eficiente, dar și mai favorabile incluziunii și mai echitabile, care să faciliteze accesul la o educație de calitate. Uniunea Europeană sprijină activ eforturile depuse de statele membre în acest sens.

Măsuri luate până în prezent

O serie de inițiative lansate în ultimii ani au ajutat țările UE să consolideze echitatea și calitatea la nivelul sistemelor de învățământ, oferindu-le o bază de comparație și orientări strategice. Printre acestea se numără:

În perioada 2014-2020, țările UE pot profita de oportunitățile oferite de programul Erasmus+ și de fondurile structurale și de investiții europene pentru a face progrese cu privire la ameliorarea echității și incluziunii în cadrul sistemelor de educație și formare.

Modalități

În cadrul angajamentului său de a promova elaborarea de politici în domeniul educației bazate pe date concrete, Comisia Europeană publică studii independente pe probleme de echitate, în special prin intermediul Rețelei de experți în materie de aspecte sociale ale educației și formării profesionale. Ele rezumă cunoștințele existente pe teme specifice, oferă orientări politice independente și prezintă argumentele în favoarea acestora.

De asemenea, Agenția europeană pentru nevoi speciale și educație favorabilă incluziunii pune la dispoziție analize, date și informații cu privire la realitatea educației favorabile incluziunii în Europa, recomandări strategice și practice, precum și instrumente de evaluare și monitorizare a progreselor înregistrate.

 

How can we help?