Mogħdija tan-navigazzjoni

Edukazzjoni u taħriġ għall-inklużjoni soċjali

Dwar xiex inhi?

Il-politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ għandha tagħmilha possibbli għaċ-ċittadini kollha li jibbenefikaw minn edukazzjoni ta’ kwalità u biex jiksbu u jaġġornaw tul ħajjithom it-tagħrif, il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa għax-xogħol, l-inklużjoni, iċ-ċittadinanza attiva u l-iżvilupp personali.

L-inugwaljanzi jippersistu fis-sistemi edukattivi Ewropej. Tfal tal-iskejjel minn ambjenti soċjoekonomiċi ta' livell baxx jirnexxu ferm agħar fl-iskola mill-pari tagħhom fil-pajjiżi tal-UE kollha. Tfal minn sfond ta' immigranti, dawk b'diżabbiltà, u t-tfal tar-Roma huma fost il-gruppi l-aktar vulnerabbli affettwati. Fl-istess ħin, hemm differenzi kbar bejn il-pajjiżi fil-mod kif l-isfond familjari jinfluwenza r-riżultati tat-tagħlim.

F'dan l-isfond, l-Ewropa teħtieġ sistemi ta’ edukazzjoni aktar effiċjenti iżda li jkunu fl-istess ħin aktar inklużivi u ekwi, li jagħtu aċċess għal provvediment ta' edukazzjoni ta’ kwalità. L-Unjoni Ewropea b'mod attiv tappoġġja u tissupplimenta l-isforzi tal-pajjiżi membri f'dan ir-rigward.

X'sar s'issa?

Serje ta’ inizjattivi Ewropej f’dawn l-aħħar snin offrew stimolu qawwi, tqabbil u gwida politika biex jgħinu lill-Istati Membri jsaħħu l-ekwità fis-sistemi edukattivi tagħhom b’mod li jiżguraw kemm il-kwalità u l-ekwità. Dawn jinkludu:

Fl-2014-2020, il-pajjiżi tal-UE jistgħu jużaw l-opportunitajiet disponibbli permezz tal-programm Erasmus+ u tal-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment biex jitjiebu l-ekwità u l-inklużjoni fl-edukazzjoni u fit-taħriġ u permezz tagħhom.

Kif jiġi miksub?

Bħala parti mill-impenn tagħha biex tippromwovi tfassil tal-politika bbażat fuq l-evidenza fl-edukazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea tippubblika reċensjonijiet indipendenti dwar kwistjonijiet relatati mal-ekwità, prinċipalment permezz tan-Netwerk ta' Esperti fl-Aspetti Soċjali tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ. Dawn jiġbru fil-qosor it-tagħrif eżistenti dwar suġġetti speċifiċi, jipprovdu gwida politika u jistabbilixxu evidenza ta’ sostenn.

Barra minn hekk, l-Aġenzija Ewropea għal Ħtiġijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inklużiva tipprovdi analiżi, evidenza u informazzjoni dwar ir-realtà tal-edukazzjoni inklużiva mal-Ewropa kollha, kemm rakkomandazzjonijiet għall-politika u l-prattika kif ukoll għodod ta' valutazzjoni u ta' monitoraġġ tal-progress.

 

How can we help?