Navigacijski put

Obrazovanje i osposobljavanje za socijalnu uključenost

U čemu je bit?

Politikom obrazovanja i osposobljavanja svim građanima treba omogućiti da iskoriste kvalitetno obrazovanje i tijekom života steknu i obnavljaju znanje, vještine i kompetencije potrebne za zapošljavanje, uključenost, aktivno građanstvo i osobno ispunjenje.

U europskim obrazovnim sustavima postoje nejednakosti. U svim državama članicama EU-a učenici koji dolaze iz loših društvenogospodarskih uvjeta imaju lošije rezultate u školi od svojih vršnjaka. Djeca iz imigrantskih zajednica, djeca s invaliditetom i romska djeca među najugroženijim su skupinama. Istodobno postoje velike razlike među državama s obzirom na mjeru u kojoj obiteljska okolina utječe na ishode učenja.

U tom kontekstu Europi su potrebni učinkovitiji obrazovni sustavi koji su ujedno i inkluzivniji i pravičniji te omogućuju kvalitetne obrazovne usluge. Europska unija u tom smislu aktivno podržava napore država članica i prati ih vlastitim aktivnostima.

Što je dosad učinjeno?

Nizom europskih inicijativa državama članicama u posljednjih su nekoliko godina osigurani snažan poticaj, usporedba i političke smjernice kako bi im se pomoglo da povećaju jednakost u svojim obrazovnim sustavima na način kojim bi se osigurale i kvaliteta i pravičnost. To uključuje:

Države članice EU-a u razdoblju 2014. – 2020. mogu iskoristiti mogućnosti dostupne u okviru programa Erasmus+ i europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi poboljšale jednakost i uključivost u području obrazovanja i osposobljavanja.

Kako se to postiže?

Europska komisija posvećena je promicanju donošenja politika na temelju dokaza u obrazovanju i u okviru toga izdaje neovisne recenzije istraživanja o pitanjima povezanima s jednakošću, prvenstveno u okviru mreže stručnjaka za socijalne aspekte obrazovanja i osposobljavanja. One predstavljaju sažetak postojećeg znanja o određenim temama, osiguravaju neovisne političke smjernice i donose popratne dokaze.

K tomu, Europska agencija za posebne potrebe i uključivo obrazovanje pruža analize, dokaze i informacije o realnosti uključivog obrazovanja u Europi, preporuke za politiku i praksu te alate za procjenu i praćenje napretka.

 

How can we help?