Vad går det ut på?

När man söker nytt jobb eller vidareutbildar sig – i sitt hemland eller utomlands – är det viktigt att ens färdigheter och kvalifikationer snabbt och lätt kan erkännas. Det gör det lättare att få jobb.

EU har tagit fram flera verktyg för att hjälpa EU-länderna att förstå och erkänna kunskaper, färdigheter och kompetens så att det blir lättare att studera och arbeta var som helst i EU.

Vad har man gjort hittills?

Det finns flera initiativ som ska göra det lättare att erkänna kompetens och kvalifikationer i hela Europa. Här är några exempel:

  • Den europeiska referensramen för kvalifikationer gör det lättare att förstå och jämföra de olika ländernas kvalifikationssystem, ramar och nivåer.
  • Validering av icke-formellt och informellt lärande är ett sätt att erkänna alla slags kunskaper och färdigheter, oavsett om de har förvärvats inom eller utanför de formella utbildningssystemen. Om erfarenheterna valideras (identifieras, dokumenteras, bedöms och/eller certifieras) kan man lättare lyfta fram dem när man söker utbildningar och jobb. Länderna uppmanas att införa nödvändiga åtgärder för validering senast 2018. Riktlinjer för hur åtgärderna ska genomföras håller på att tas fram. En europeisk inventering uppdateras regelbundet och ger en översikt över bästa praxis för validering.
  • Europass består av fem olika standardiserade handlingar och ett färdighetspass där man kan beskriva sina färdigheter, kvalifikationer och erfarenheter i hela Europa. Europass finns på 26 språk.
  • MeritsystemECTS för den högre utbildningen och Ecvet för yrkesutbildning.
  • Kvalitetssäkringsprogram för högre utbildning och yrkesutbildning.

Samråd

EU-kommissionen har hållit ett samråd om det europeiska området för färdigheter och kvalifikationer English (en) (17 december 2013–15 april 2014). Syftet var att ta reda på vilka problem folk har med att få sina färdigheter och kvalifikationer erkända i hela Europa. Det framkom att många vill förenkla systemet för erkännande så att det blir mer enhetligt, lättare att använda och bättre anpassat till behoven hos elever, studenter, arbetstagare och arbetsgivare.