Za kaj gre

Kadar se odločimo za novo zaposlitev ali nadaljevanje študija bodisi v svoji bodisi v drugi državi, bi nam morali naše pridobljeno znanje in kvalifikacije hitro in brez težav priznati. Samo tako bo mogoče dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in povečati stopnjo zaposlenosti.

Evropska unija je pripravila več instrumentov, ki omogočajo večjo preglednost znanj, spretnosti in kompetenc ter njihovo priznavanje. To državljanom EU olajša študij ali zaposlitev kjerkoli v Evropi.

Dosedanji ukrepi

Med številnimi pobudami v zvezi s preglednostjo in priznavanjem znanj in kvalifikacij v Evropi so:

Javno posvetovanje

Od 17. decembra 2013 do 15. aprila 2014 je potekala spletna anketa Evropske komisije o evropskem prostoru spretnosti in kvalifikacij

English (en) . Z anketo so zbrali mnenja o ovirah za priznavanje spretnosti in kvalifikacij v Evropi. Ugotovitve kažejo, da obstaja obsežna podpora poenostavitvi evropskih orodij za priznavanje spretnosti in kvalifikacij, za njihovo večjo doslednost in lažjo uporabo, večji poudarek pa je treba nameniti potrebam dijakov, študentov, delavcev in delodajalcev.

 

Več informacij