Za kaj gre

Kadar se odločimo za novo zaposlitev ali nadaljevanje študija bodisi v svoji bodisi v drugi državi, bi nam morali naše pridobljeno znanje in kvalifikacije hitro in brez težav priznati. Samo tako bo mogoče dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in povečati stopnjo zaposlenosti.

Evropska unija je pripravila več instrumentov, ki omogočajo večjo preglednost znanj, spretnosti in kompetenc ter njihovo priznavanje. To državljanom EU olajša študij ali zaposlitev kjerkoli v Evropi.

Dosedanji ukrepi

Med številnimi pobudami v zvezi s preglednostjo in priznavanjem znanj in kvalifikacij v Evropi so:

  • Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK): omogoča primerjavo nacionalnih sistemov, ogrodij in ravni kvalifikacij, tako da je laže razumeti in prepoznati kvalifikacije različnih evropskih držav in sistemov.
  • Potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja: pomeni priznavanje celotnega obsega posameznikovega znanja, spretnosti in kompetenc, ne glede na to, ali jih je pridobil v formalnem izobraževanju ali zunaj njega. S potrditvijo (ugotavljanje, dokumentiranje, vrednotenje in/ali certificiranje) postane tako pridobljeno znanje bolj prepoznavno in je lahko podlaga za nadaljnje učenje ali delo. Države članice EU naj bi ustrezen sistem potrjevanja uvedle do leta 2018. Pripravljene so smernice za izvajanje potrjevanja v državah članicah, redno se posodablja Evropski popis neformalnega in priložnostnega učenja, ki omogoča pregled dobrih praks pri potrjevanju takega učenja.
  • Europass: evropska mapa kompetenc s petimi standardiziranimi dokumenti v 26 jezikih je brezplačna in omogoča enotno predstavitev znanj, kvalifikacij in izkušenj v vsej Evropi.
  • Sistem kreditnih točk: ECTS v visokem šolstvu in ECVET v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.
  • Sistem zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu ter poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Javno posvetovanje

Od 17. decembra 2013 do 15. aprila 2014 je potekala spletna anketa Evropske komisije o evropskem prostoru spretnosti in kvalifikacij English (en) . Z anketo so zbrali mnenja o ovirah za priznavanje spretnosti in kvalifikacij v Evropi. Ugotovitve kažejo, da obstaja obsežna podpora poenostavitvi evropskih orodij za priznavanje spretnosti in kvalifikacij, za njihovo večjo doslednost in lažjo uporabo, večji poudarek pa je treba nameniti potrebam dijakov, študentov, delavcev in delodajalcev.