O čo ide?

Ak sa chystáte nájsť si novú prácu alebo začať študovať, či už doma alebo v zahraničí, uznanie vašich zručností a kvalifikácií by malo prebehnúť rýchlo a ľahko. Je to nevyhnutné na zvýšenie úrovne zručností a zamestnateľnosti.

Európska únia vypracovala niekoľko nástrojov na podporu transparentnosti a uznávania vedomostí, zručností a kompetencií s cieľom uľahčiť štúdium a prácu kdekoľvek v Európe.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Doteraz boli spustené rôzne iniciatívy s cieľom zjednodušiť transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácií v celej Európe. Patria sem:

Verejné konzultácie

Medzi 17. decembrom 2013 a 15. aprílom 2014 Európska komisia uskutočnila online prieskum o európskom priestore pre zručnosti a kvalifikácie

English (en) . Zhromaždila v ňom názory na prekážky, ktorým čelia občania pri uznávaní svojich zručností a kvalifikácií v celej Európe. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že existuje silná podpora opatrení na zjednodušenie európskych nástrojov na uznávanie zručností a kvalifikácií s cieľom ich jednotnejšieho a ľahšieho využívania a že by sa mala venovať väčšia pozornosť potrebám žiakov, študentov, pracovníkov a zamestnávateľov.

 

Ďalšie informácie