Despre ce este vorba

Când pleacă să lucreze sau să își continue studiile în altă localitate din țara de origine sau în străinătate, studenții și lucrătorii ar trebui să poată obține rapid și ușor recunoașterea competențelor și a calificărilor de care dispun. Este un lucru esențial pentru îmbunătățirea nivelului de calificare și creșterea capacității de inserție profesională.

Uniunea Europeană a creat mai multe instrumente pentru a susține transparența și recunoașterea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor, astfel încât cetățenii să poată studia și lucra mai ușor în orice țară din UE.

Măsuri luate până în prezent

Au fost lansate o serie de inițiative în vederea asigurării unei mai mari transparențe și pentru simplificarea recunoașterii competențelor și calificărilor în Europa. Printre acestea se numără:

  • cadrul european al calificărilor (CEC) - permite compararea sistemelor de calificări și a cadrelor naționale, precum și a nivelurilor acestora, calificările obținute în diferite țări și sisteme din Europa devenind astfel mai ușor de înțeles;
  • validarea învățării nonformale și informale - un mod de a recunoaște toate cunoștințele, aptitudinile și competențele unei persoane, indiferent dacă aceasta le-a dobândit în cadrul sau în afara sistemului clasic de învățământ. Dacă sunt validate (identificate și documentate, evaluate și/sau certificate), aceste experiențe de învățare pot deveni mai vizibile și pot fi mai bine utilizate pentru continuarea studiilor sau la locul de muncă. Statele membre sunt invitate să ia măsurile necesare pentru a implementa sistemul de validare până în 2018. Orientările pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții în statele membre sunt în curs de elaborare. Inventarul european este actualizat periodic pentru a oferi o imagine cât mai exactă a practicilor actuale de validare;
  • Europass - un set de cinci documente standardizate și un pașaport al competențelor disponibile gratuit în 26 limbi, destinate să le permită utilizatorilor să își prezinte competențele, calificările și experiența în toată Europa;
  • sisteme de credite: ECTS pentru învățământul superior și ECVET pentru educație și formare profesională;
  • modalități de asigurare a calității pentru învățământul superior și pentru sectorul educației și formării profesionale .

Consultare publică

În perioada 17 decembrie -15 aprilie 2014, Comisia Europeană a colectat opinii prin intermediul consultării on-line „Spațiul european pentru competențe și calificări English (en) ". Consultarea a abordat problemele cu care se confruntă europenii în ceea ce privește recunoașterea competențelor și calificărilor pe teritoriul UE. Concluzia a fost că există o susținere puternică pentru măsurile de simplificare a instrumentelor europene de recunoaștere a competențelor și calificărilor, pentru ca acestea să fie mai coerente și mai ușor de utilizat și pentru a garanta că se pune mai mult accent pe nevoile elevilor, studenților, lucrătorilor și angajatorilor.