Naršymo kelias

Gebėjimų ir kvalifikacijos pripažinimas

Kodėl to reikia?

Į kitą vietovę toje pačioje šalyje ar į kitą šalį dėl naujo darbo arba tęsti mokslų persikeliančių besimokančių asmenų ir darbuotojų gebėjimai bei kvalifikacijos turėtų būti pripažįstami greitai ir paprastai. Tai itin svarbu siekiant tobulinti gebėjimus ir didinti užimtumo galimybes.

Europos Sąjunga parengė keletą priemonių, kuriomis remiamas žinių, gebėjimų ir kompetencijų skaidrumas bei pripažinimas, kad mokytis ir dirbti bet kurioje Europos vietoje būtų paprasčiau.

Kas padaryta iki šiol?

Imtasi įvairių iniciatyvų siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir paprastesnį gebėjimų bei kvalifikacijų pripažinimą visoje Europoje. Keletas pavyzdžių:

  • Europos kvalifikacijų sandara padeda palyginti nacionalines kvalifikacijų sistemas, jų sandarą bei lygius ir geriau suprasti įvairiose Europos šalyse ir sistemose suteikiamas kvalifikacijas.
  • Neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimas – tai būdas pripažinti įvairiausias asmens žinias, gebėjimus ir kompetencijas, nepriklausomai nuo to, ar jie įgyti formaliojo švietimo sistemoje, ar ne. Jei ši mokymosi patirtis patvirtinama (nustatoma, įforminama dokumentais, įvertinama ir (arba) išduodamas pažymėjimas), ji gali tapti labiau matoma ir naudojama tęsiant mokslus arba darbe. ES šalys raginamos iki 2018 m. įdiegti šiam patvirtinimui būtinas priemones. Rengiamos šių priemonių įgyvendinimo valstybėse narėse gairės. Geroji patvirtinimo srities patirtis apžvelgiama reguliariai atnaujinant Europos aprašą.
  • Europasas – penkių standartinių dokumentų rinkinys ir įgūdžių pasas – yra skirtas tam, kad naudotojai galėtų pristatyti savo įgūdžius, kvalifikacijas ir patirtį visoje Europoje. Dokumentus galima nemokamai gauti 26 kalbomis.
  • Kreditų sistemos – aukštojo mokslo Europos kreditų perkėlimo sistema (ECTS) ir Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET).
  • Aukštojo mokslo ir profesinio mokymokokybės užtikrinimo priemonės.
Tolesni veiksmai

Europos Komisija renka suinteresuotųjų šalių nuomones per viešas internetines konsultacijas dėl europinės gebėjimų ir kvalifikacijų erdvės. Konsultacijose nagrinėjamos europiečiams kylančios problemos dėl jų gebėjimų bei kvalifikacijų skaidrumo ir pripažinimo persikeliant į kitą vietovę savo šalyje arba į kitą ES šalį, ir susijusios Europos politikos bei priemonių tinkamumas ir potenciali europinės gebėjimų ir kvalifikacijų erdvės sukūrimo nauda.