Miről is van szó?

Fontos, hogy azok a diákok és munkavállalók, akik – akár belföldön, akár külföldön – folytatni kívánják tanulmányaikat, vagy új állásban szeretnének elhelyezkedni, könnyen és gyorsan el tudják ismertetni az általuk megszerzett készségeket és képesítéseket. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a készségszintek emelkedjenek, és javuljon a foglalkoztathatóság.

Az Európai Unió számos eszközt kifejlesztett a megszerzett szakismeretek, készségek és kompetenciák átláthatóságának és elismerésének előmozdítása érdekében, hogy minden uniós polgár könnyebben tudjon az EU bármely országában tanulmányokat folytatni, illetve munkát vállalni.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az EU számos kezdeményezést indított abból a célból, hogy Unió-szerte átláthatóbbá tegye a tagországokban megszerezhető készségek és képesítések összességét, és egyszerűsítse elismerésüket. Ezeknek a kezdeményezéseknek a sorába tartoznak a következők:

  • Az európai képesítési keretrendszer segítségével össze lehet hasonlítani a tagállami képesítési rendszereket, keretrendszereket és szinteket. Így könnyebb képet alkotni arról, pontosan mit fednek a különböző európai országokban és rendszerekben megszerzett képesítések.
  • A nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítése lehetővé teszi az ismeretek, készségek és kompetenciák teljes körű elismerését, függetlenül attól, hogy azokat az iskolarendszerű oktatás keretein belül, vagy az iskolarendszeren kívüli oktatás során sajátította-e el az érintett. Az érvényesítés (vagyis az azonosítás, dokumentálás, kiértékelés és/vagy tanúsítás) révén az így szerzett tanulási tapasztalatokat „láthatóbbá” lehet tenni, és ezáltal jobban lehet hasznosítani a továbbtanulás, illetve a munkavállalás során. Az EU azt szorgalmazza, hogy a tagországok 2018-ra a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséhez szükséges összes előkészületet megtegyék. Most folyik azoknak az iránymutatásoknak a kidolgozása, amelyek a szükséges intézkedések végrehajtásához hivatottak segítséget nyújtani a tagállamoknak. Annak érdekében, hogy át lehessen tekinteni az érvényesítés terén bevált legjobb módszereket, rendszeresen sor kerül a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítésével kapcsolatos információkat rögzítő európai adattár frissítésére.
  • Az öt szabványos Europass dokumentum, valamint az európai készségútlevél 26 nyelven ingyenesen hozzáférhető azok számára, akik az általuk megszerzett készségeket, képesítéseket és tapasztalatot áttekinthető, egységes formában szeretnék dokumentálni és prezentálni.
  • A kezdeményezések közé tartozik két európai kreditrendszer, nevezetesen a felsőoktatásban alkalmazott európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer, valamint az európai szakképzési kreditrendszer is.
  • Végezetül említést kell tenni a felsőoktatásban és a szakképzés terén a minőségbiztosítás céljából hozott intézkedésekről.

Nyilvános konzultáció

2013. december 17-től 2014. április 15-ig az Európai Bizottság online felmérést végzett a készségek és képesítések európai térségéről. A felmérés azt térképezte fel, hogy a válaszadók megítélése szerint milyen akadályok hátráltatják, hogy az uniós polgárok más uniós országokban elismertessék készségeiket és képesítésüket. Az eredmények alapján kimondható, hogy sokak szerint egyszerűbb, következetesebb és könnyebben alkalmazható európai eszközökre van szükség a készségek és képesítések elismerése terén, továbbá hogy nagyobb figyelmet kell szentelni a tanulók, a diákok, a munkavállalók és a munkaadók szükségleteinek, igényeinek.