Navigacijski put

Priznavanje vještina i kvalifikacija

U čemu je bit?

Kada učenici i radnici nastave obrazovanje ili prijeđu na novi posao, u istoj ili nekoj drugoj državi, njihove vještine i kvalifikacije trebale bi biti brzo i jednostavno priznate. To je ključno za poboljšanje vještina i zapošljivosti.

Europska unija razvila je nekoliko instrumenata za podršku transparentnosti i priznavanju znanja, vještina i kompetencija kako bi studiranje i rad bilo gdje u Europi postali lakši.

Što je dosad učinjeno?

Do danas je pokrenut niz inicijativa kako bi se pojednostavnila transparentnost i priznavanje vještina i kvalifikacija u Europi. To uključuje sljedeće:

  • Europski kvalifikacijski okvir (EQF) olakšava usporedbu nacionalnih kvalifikacijskih sustava, okvira i njihovih razina kako bi kvalifikacije bile preglednije i razumljivije u različitim državama i sustavima u Europi.
  • Vrednovanje neformalnog i informalnog učenja oblik je priznavanja cijelog raspona znanja, vještina i kompetencija pojedinca, neovisno o tome jesu li stečene unutar sustava formalnog obrazovanja ili izvan njega. Ako su ti oblici učenja vrednovani (priznati, dokumentirani, procijenjeni i/ili certificirani), moguće ih je učiniti vidljivijima i korisnijima za daljnje istraživanje ili rad. Pozivaju se države članice EU-a da do 2018. uspostave potrebne mehanizme vrednovanja. U državama članicama trenutačno se razvijaju smjernice za provedbu tih mehanizama. Europski inventar redovito se ažurira kako bi poslužio kao pregled dobrih praksi u području vrednovanja.
  • Europass, skup je pet standardiziranih dokumenata te ujedno i putovnica vještina, besplatno dostupan na 26 jezika, a osmišljen je kako bi njime korisnici u cijeloj Europi mogli predstaviti svoje vještine, kvalifikacije i iskustvo.
  • Sustavi bodovanja: ECTS za visoko obrazovanje i ECVET za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.
  • Mehanizmi osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju i strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.
Što je sljedeće?

Europska komisija prikuplja stajališta dionika u okviru javnog savjetovanja na internetu o „Europskom prostoru vještina i kvalifikacija”. Savjetovanje se odnosi na probleme s kojima se Europljani susreću s obzirom na transparentnost i priznavanje njihovih vještina i kvalifikacija kada se sele unutar država članica EU-a te iz jedne države članice u drugu, prikladnost povezanih europskih politika i instrumenata te potencijalne koristi razvoja „Europskog prostora vještina i kvalifikacija”.

 

FEEDBACK