U čemu je bit?

Kada učenici i radnici nastave obrazovanje ili prijeđu na novi posao, u istoj ili nekoj drugoj državi, njihove vještine i kvalifikacije trebale bi biti brzo i jednostavno priznate. To je ključno za poboljšanje vještina i zapošljivosti.

Europska unija razvila je nekoliko instrumenata za podršku transparentnosti i priznavanju znanja, vještina i kompetencija kako bi studiranje i rad bilo gdje u Europi postali lakši.

Što je dosad učinjeno?

Do danas je pokrenut niz inicijativa kako bi se pojednostavnila transparentnost i priznavanje vještina i kvalifikacija u Europi. To uključuje sljedeće:

  • Europski kvalifikacijski okvir (EQF) olakšava usporedbu nacionalnih kvalifikacijskih sustava, okvira i njihovih razina kako bi kvalifikacije bile preglednije i razumljivije u različitim državama i sustavima u Europi.
  • Vrednovanje neformalnog i informalnog učenja oblik je priznavanja cijelog raspona znanja, vještina i kompetencija pojedinca, neovisno o tome jesu li stečene unutar sustava formalnog obrazovanja ili izvan njega. Ako su ti oblici učenja vrednovani (priznati, dokumentirani, procijenjeni i/ili certificirani), moguće ih je učiniti vidljivijima i korisnijima za daljnje istraživanje ili rad. Pozivaju se države članice EU-a da do 2018. uspostave potrebne mehanizme vrednovanja. U državama članicama trenutačno se razvijaju smjernice za provedbu tih mehanizama. Europski inventar redovito se ažurira kako bi poslužio kao pregled dobrih praksi u području vrednovanja.
  • Europass, skup je pet standardiziranih dokumenata te ujedno i putovnica vještina, besplatno dostupan na 26 jezika, a osmišljen je kako bi njime korisnici u cijeloj Europi mogli predstaviti svoje vještine, kvalifikacije i iskustvo.
  • Sustavi bodovanja: ECTS za visoko obrazovanje i ECVET za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.
  • Mehanizmi osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju i strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Javno savjetovanje

Europska komisija od 17. prosinca 2013. do 15. travnja 2014. provela je savjetovanje na internetu o „Europskom prostoru vještina i kvalifikacija”. U okviru ankete prikupljena su stajališta o preprekama s kojima se građani suočavaju pri priznavanju vještina i kvalifikacija u Europi. Utvrđeno je da građani snažno podržavaju pojednostavnjivanje europskih alata za prepoznavanje vještina i kvalifikacija kako bi se oni učinili koherentnijima i jednostavnijima za korištenje te kako bi se zajamčila veća posvećenost potrebama učenika, studenata, radnika i poslodavaca.