Taustaa

Uuteen työ- tai opiskelupaikkaan joko omassa maassaan tai ulkomaille siirtyvän pitäisi saada aiemmat tutkintonsa ja ammattipätevyytensä helposti tunnustetuksi. Se mahdollistaa ammattitaidon kehittämisen ja parantaa työllistymismahdollisuuksia.

EU on luonut erilaisia välineitä, joilla tuetaan muissa EU-maissa hankittujen tutkintojen ja ammattipätevyyden vertailukelpoisuutta ja tunnustamista. Niiden ansiosta työskentely ja opiskelu muissa EU-maissa käy helpommin.

EU:n toimet

EU on käynnistänyt muun muassa seuraavat hankkeet, jotka helpottavat tutkintojen ja taitojen tunnustamista ja parantavat niiden vertailukelpoisuutta EU:n sisällä:

Julkinen kuuleminen

Euroopan komissio toteutti verkkokuulemisen ns. taitojen ja tutkintojen eurooppalaisesta alueesta English (en) 17.12.2013–15.4.2014. Sen avulla kerättiin mielipiteitä tekijöistä, jotka ovat esteenä tutkintojen ja ammattipätevyyden tunnustamiselle Euroopassa. Suuri osa vastaajista kannatti taitojen ja tutkintojen tunnustamiseen käytettävien välineiden yksinkertaistamista ja johdonmukaistamista. Välineitä haluttiin myös kehittää niin, että ne vastaavat paremmin opiskelijoiden, työntekijöiden ja työnantajien tarpeita.

 

Lisätietoja