Navigatsioonitee

Oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamine

Milles on küsimus?

Alustades uuel töökohal või asudes edasi õppima, olgu siis riigisiseselt või piiriüleselt, tuleks õppijate ja töötajate oskusi ning kvalifikatsioone kiiresti ja hõlpsasti tunnustada. See on hädavajalik oskuste taseme tõstmiseks ning tööalase konkurentsivõime suurendamiseks.

Euroopa Liit on välja töötanud mitmed vahendid selleks, et toetada teadmiste, oskuste ja pädevuste läbipaistvust ning tunnustamist, eesmärgiga muuta õppimine ja töötamine igal pool Euroopas lihtsamaks.

Mida on seni saavutatud?

Praeguseks on käivitatud mitmeid algatusi, et hõlbustada oskuste ja kvalifikatsioonide läbipaistvust ning tunnustamist kogu Euroopas. Need on muu hulgas järgmised:

  • Euroopa kvalifikatsiooniraamistik aitab võrrelda riiklikke kvalifikatsioonisüsteeme, -raamistikke ja nende tasemeid, muutes kvalifikatsioonid arusaadavamaks Euroopas eri riikide ning süsteemide lõikes.
  • Mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimine on viis, kuidas tunnustada isiku teadmisi, oskusi ja pädevusi, olenemata sellest, kas need omandati formaalhariduse raames või väljaspool seda. Valideerituna (määratletuna, dokumenteerituna, hinnatuna ja/või sertifitseerituna) saab need õpikogemused muuta nähtavamaks ja edasistes õpingutes või töös paremini kasutatavateks. ELi liikmesriikidelt oodatakse hiljemalt 2018. aastaks vajaliku valideerimiskorra kehtestamist. Praegu töötatakse välja suunised sellise korra rakendamiseks liikmesriikides. Korrapäraselt ajakohastatakse Euroopa loetelu, et anda ülevaade valideerimisvaldkonna headest tavadest.
  • Europass, mis koosneb viiest standarddokumendist ning oskuste passist. See on kättesaadav 26 keeles ning loodud selleks, et võimaldada kasutajatel tõendada oma oskusi, kvalifikatsioone ja kogemust kõikjal Euroopas.
  • Ainepunktide süsteemidECTS (Euroopa ainepunktisüsteem) kõrghariduse ning ECVET (Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem) kutsehariduse ja -koolituse jaoks.
  • Kvaliteedi tagamise menetlusedkõrghariduses ning kutsehariduses ja -koolituses.
Järgmised sammud

Euroopa Komisjon kogub sidusrühmade seisukohti, kasutades selleks veebipõhist avalikku konsultatsiooni teemal „Euroopa oskuste ja kvalifikatsioonide ala”. Konsultatsioon käsitleb eurooplaste probleeme seoses nende oskuste ja kvalifikatsioonide läbipaistvuse ning tunnustamisega ELi liikmesriikides ning ühest riigist teise liikumisel; samuti seoses olemasoleva Euroopa poliitika ja selle vahendite adekvaatsuse ning „Euroopa oskuste ja kvalifikatsioonide ala” loomisest tuleneva võimaliku kasuga.

 

FEEDBACK