O co jde

Chcete-li se najít si novou práci či se dále vzdělávat, ať již doma nebo v zahraničí, měly byste mít možnost nechat si rychle a snadno uznat vaše dovednosti a kvalifikace. To je nezbytné pro zvýšení úrovně kvalifikace Evropanů a jejich zaměstnatelnosti.

Evropská unie vyvinula několik nástrojů na podporu transparentního procesu uznávání znalostí, dovedností a kompetencí s cílem usnadnit lidem vycestovat za prací či studiem do jiného státu Unie.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

K dnešnímu dni byla zahájena řada iniciativ s cílem zvýšit transparentnost a zjednodušit uznávání dovedností a kvalifikací v celé Evropě. Mezi tyto změny patří:

Veřejné konzultace

Evropská komise uspořádala od 17. prosince 2013 do 15. dubna 2014 online průzkum na téma evropského prostoru dovedností a kvalifikací

English (en) . Na základě průzkumu shromáždila Komise názory veřejnosti na překážky, s nimiž se potýkají při uznávání své kvalifikace a svých schopností v Evropě. Z výsledků je patrné, že značná část lidí podporuje iniciativy, jejichž cílem je zjednodušit evropské nástroje pro uznávání dovedností a kvalifikací, zajistit jejich větší soudržnost a snazší používání a zároveň se více zaměřit na potřeby žáků, studentů, pracovníků i zaměstnavatelů.

 

Další informace