За какво става въпрос?

При започване на нова работа или обучение у дома или в чужбина уменията и квалификациите на учащите и работещите трябва да се признават бързо и лесно. Това е от съществено значение за повишаване на квалификацията и възможностите за заетост.

Европейският съюз е разработил редица инструменти в подкрепа на прозрачността и признаването на знания, умения и компетентности, за да улесни работата и обучението навсякъде в Европа.

Какво е направено досега?

До момента са предприети различни инициативи с цел да се опрости прозрачността и признаването на умения и квалификации в цяла Европа. Те включват:

Обществена консултация

От 17 декември 2013 г. до 15 април 2014 г. Европейската комисия проведе онлайн проучване за Европейското пространство за умения и квалификации

English (en) . Участниците в него имаха възможност да споделят своите мнения за пречките, с които се сблъскват при признаването на своите умения и квалификации в Европа. Беше установено, че има силна подкрепа за действия за опростяване и съгласуване на европейските инструменти за признаване на уменията и квалификациите и за по-активно съсредоточаване върху потребностите на учениците, студентите, работниците и работодателите.

 

Още по темата