Vad går det ut på?

Arbetsmarknaden utvecklas ständigt. De färdigheter, kunskaper och kvalifikationer som behövs förändras med tiden. Men alla bör ha vissa grundläggande färdigheter och t.ex. kunna läsa, skriva, räkna, tala något främmande språk och ha kunskaper i naturvetenskap och it.

Övergripande färdigheter som förmågan att lära sig saker och ta initiativ gör det lättare att hantera dagens skiftande och oförutsägbara karriärvägar. Kunskap i företagande kan hjälpa unga att få jobb och bidrar till fler nya företag.

Dessutom är det viktigt att bättre kartlägga tillgången på nödvändiga färdigheter, kunskaper och kvalifikationer och förebygga kompetensbrister. Arbetsmarknaden och utbildningssektorn måste därför samverka bättre.

Vad har man gjort hittills?

EU-initiativ för ökad kompetens

Klassificering och kartläggning av kompetens

  • Esco är en europeisk klassificering av färdigheter, kunskaper, kvalifikationer och yrken Den innehåller standardtermer på 25 europeiska språk och kategoriserar färdigheter, kunskaper, kvalifikationer och yrken som är relevanta för arbetsmarknader och utbildningar i EU.
  • Kompetenskartan för EU ger en bild över vilken kompetens som finns och behövs. Här finns uppgifter och analyser för olika yrken och sektorer på nationell nivå och EU-nivå.

Vad blir nästa steg?

  • Esco-klassificeringen anpassas fortlöpande efter hur arbetsmarknaden och utbildningen ser ut.
  • Klassificeringen ska genomföras i Europass meritförteckning, kompetenskartan för EU och Eures.
  • Kompetenskartan för EU – det görs en fortlöpande kartläggning av vilken kompetens som finns och efterfrågas.