Za kaj gre

Trg dela se nenehno spreminja. Zahteve po znanju, kompetencah in izobrazbi se spreminjajo s časom. Posamezniki se spremembam laže prilagodijo, če so usvojili potrebne temeljne spretnosti, denimo bralno in matematično pismenost, znanje tujih jezikov, naravoslovno in digitalno pismenost.

Z generičnimi spretnostmi, kot sta učenje učenja in samoiniciativnost, se bodo laže znašli v najrazličnejših in nepredvidljivih poklicnih poteh sedanjega časa. S podjetniškim znanjem bodo predvsem mladi povečali svojo zaposljivost ter možnosti za ustanovitev svojega podjetja.

Prav tako pomembno je tudi pravilno prepoznavanje in urejanje razpoložljivosti zahtevanih znanj in spretnosti, kompetenc in izobrazbe ter preprečevanje pomanjkanja določenih znanj in spretnosti ali njihove neustreznosti. Nujno je torej zagotoviti učinkovito komunikacijo med trgom dela in šolstvom.

Dosedanji ukrepi

Pobude EU za razvijanje znanj:

Pobude EU za urejanje razpoložljivosti zahtevanih znanj in spretnosti:

  • ESCO: večjezična evropska klasifikacija spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev. Klasifikacija je uvedla standardizirane izraze v 25 evropskih jezikih in kategorije spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev za trg dela ter sisteme izobraževanja in usposabljanja EU.
  • Evropska panorama spretnosti: omogoča redni pregled predvidevanja in ocenjevanja potreb po spretnostih na evropski in nacionalni ravni. To je osrednja vstopna točka za iskanje podatkov in informacij o potrebah po znanjih in spretnostih, ki se kažejo v poklicih in sektorjih na nacionalni in evropski ravni.

Naslednji koraki

  • Stalno posodabljanje klasifikacije ESCO glede na stvarne razmere na trgu dela ter področju izobraževanja in usposabljanja.
  • Uporaba klasifikacije ESCO za življenjepis Europass, evropsko panoramo spretnosti in portal EURES.
  • Redni pregled ponudbe znanj in spretnosti in povpraševanja po njih – evropska panorama spretnosti.