Despre ce este vorba

Piața forței de muncă este în continuă evoluție. Aptitudinile, competențele și calificările de care au nevoie oamenii se schimbă de-a lungul timpului. Pentru a se putea adapta, ei trebuie să dispună deja de o serie de competențe de bază - să știe să citească și să scrie corect, să vorbească limbi străine, să aibă cunoștințe de matematică și competențe digitale.

Competențele transversale, cum ar fi capacitatea de a învăța și spiritul de inițiativă, sunt de mare ajutor pentru a face față unor parcursuri profesionale adesea variate și imprevizibile. Competențele antreprenoriale contribuie la creșterea capacității de inserție profesională a tinerilor în mod special și favorizează înființarea de întreprinderi.

De asemenea, este important să se identifice și să se gestioneze mai bine competențele și calificările disponibile și să se contribuie la prevenirea neconcordanțelor și a deficitului de competențe. În acest sens, este vitală o comunicare eficientă între piața forței de muncă și sectorul educației și formării.

Măsuri luate până în prezent

Inițiativele europene pentru dezvoltarea competențelor:

Inițiativele europene pentru gestionarea disponibilității competențelor necesare:

  • ESCO este clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor. Ea introduce o terminologie standard în 25 de limbi europene și clasifică aptitudinile, competențele, calificările și ocupațiile care prezintă interes pentru piața forței de muncă și pentru sectorul educației și formării profesionale din UE;
  • panorama competențelor în UE contribuie la monitorizarea periodică a anticipării nevoilor și la evaluarea competențelor la nivel național și european. Este un punct central de acces care furnizează date și informații privind tendințele în materie de competențe în diferite sectoare și profesii, la nivel național și la nivelul UE.

Etapele următoare

  • Adaptarea, în continuare, la tendințele de pe piața muncii și din domeniul educației și formării profesionale
  • Introducerea ESCO în CV-ul Europass, în panorama competențelor în UE și EURES
  • Monitorizarea continuă a tendințelor și a cererii în materie de competențe - Panorama competențelor în UE