Wat is het?

De arbeidsmarkt ontwikkelt zich voortdurend. De vaardigheden en kwaliteiten die mensen op hun werk nodig hebben, veranderen dus ook. Om met dergelijke veranderingen te kunnen omgaan, moeten mensen over een aantal basisvaardigheden beschikken, zoals lezen, schrijven en rekenen, en kennis van vreemde talen, wetenschap en computers.

Algemene vaardigheden, zoals leervermogen en initiatief nemen, helpen mensen om te gaan met het gevarieerde en onvoorspelbare carrièreverloop van vandaag de dag. Ondernemerskwaliteiten maken vooral jonge mensen aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt en zijn onmisbaar voor het oprichten van nieuwe bedrijven.

Er moet beter worden nagegaan in hoeverre de vereiste vaardigheden en kwalificaties beschikbaar zijn en gestuurd moeten worden, om te voorkomen dat vraag en aanbod op dit punt uit elkaar groeien. De arbeidsmarkt moet hierover goed communiceren met de onderwijs- en opleidingssector.

Wat is er al gedaan?

Europese initiatieven gericht op de ontwikkeling van vaardigheden

  • Rethinking Education: een nieuwe visie voor het onderwijs die concreet aangeeft hoe de EU-landen in het belang van economie en samenleving kunnen investeren in vaardigheden.
  • De aanbeveling inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren uit 2006 stimuleert EU-landen om in het kader van hun strategie voor een leven lang leren iedereen de kans te geven deze onmisbare vaardigheden te leren. In januari 2018 heeft de Europese Commissie voorgesteld om deze aanbeveling te updaten.
  • De grote coalitie voor ICT-banen is een breed partnerschap dat erop gericht is het tekort aan ICT-vaardigheden te ondervangen en de duizenden vacatures in de ICT-sector op te vullen.
  • Het Actieplan Ondernemerschap 2020 is een blauwdruk voor een doeltreffende aanpak om het ondernemerspotentieel van Europa tot bloei te laten komen, bestaande hindernissen weg te nemen en de ondernemerschapscultuur in Europa radicaal te veranderen.

Europese initiatieven gericht op het beheer van vaardigheden

  • ESCO is de meertalige Europese classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen. Het gaat om een vaste terminologie in 25 Europese talen voor de indeling van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen die relevant zijn voor de Europese arbeidsmarkt en de onderwijs- en opleidingssector.
  • Het Europees vaardigheidspanorama helpt bij de regelmatige inventarisatie van vaardigheden op nationaal en Europees niveau. Het gaat om een centraal toegangspunt voor gegevens en informatie over vaardigheidstrends voor beroepen en sectoren op nationaal en EU-niveau.

Wat zijn de volgende stappen?

  • ESCO voortdurend aanpassen aan de realiteit van de arbeidsmarkt en de onderwijs- en opleidingssector
  • Integratie van ESCO in het Europass-cv, het EU-vaardigheidspanorama en EURES
  • Doorlopende monitoring van de vraag naar en het aanbod van vaardigheden – Europees vaardigheidspanorama