Kodėl to reikia?

Darbo rinka nuolat plėtojasi. Bėgant laikui žmonėms reikia vis kitų gebėjimų, kompetencijų ir kvalifikacijų. Siekiant prisitaikyti prie šių pokyčių, reikia turėti įvairių pagrindinių gebėjimų, įskaitant raštingumą, gebėjimą skaičiuoti, užsienio kalbų mokėjimą, gamtos mokslų ir skaitmeninius gebėjimus.

Universalieji gebėjimai, pavyzdžiui, gebėjimas mokytis ir iniciatyvumas, padės prisitaikyti prie šiandienos įvairių ir nenuspėjamų karjeros posūkių. Verslumo gebėjimai padės užtikrinti geresnes įsidarbinimo galimybes, visų pirma jaunimui, ir sudarys sąlygas kurti naujas įmones.

Be to, svarbu geriau nustatyti esamus reikiamus gebėjimus, kompetencijas bei kvalifikacijas, juos valdyti ir padėti išvengti gebėjimų atotrūkio bei neatitikties. Nepaprastai svarbus veiksmingas ryšys tarp darbo rinkos ir švietimo bei mokymo sektoriaus.

Kas padaryta iki šiol?

Europos iniciatyvos, kuriomis siekiama ugdyti gebėjimus:

Europos iniciatyvos, skirtos reikiamų gebėjimų valdymui:

  • ESCO – tai daugiakalbis Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorius. Jame pateikta standartinė terminija 25 Europos kalbomis ir suklasifikuoti įgūdžiai, kompetencijos, kvalifikacijos ir profesijos, kurie svarbūs ES darbo rinkai ir švietimui bei mokymui;
  • „Europos įgūdžių panorama“ padeda reguliariai atlikti įgūdžių numatymo ir vertinimo stebėseną nacionaliniu bei europiniu lygmenimis.Tai centrinis prieigos punktas – čia pateikiami surinkti įgūdžių tendencijų pagal profesijas ir sektorius duomenys nacionaliniu ir ES lygmenimis.

Tolesni veiksmai

  • nuolat pritaikyti ESCO prie darbo rinkos ir švietimo bei mokymo sričių realijų;
  • klasifikatorių ESCO taikyti Europaso CV, ES įgūdžių panoramai ir EURES;
  • nuolat stebėti įgūdžių tendencijas ir paklausą („ES įgūdžių panorama“).