O čemu se radi?

Tržište rada stalno se mijenja. Vještine, sposobnosti i kvalifikacije koje osobe tijekom vremena moraju promijeniti. Kako bi se osobe nosile s tim promjenama, moraju imati niz osnovnih vještina, uključujući pismenost, vještine računanja, znanje stranih jezika, znanstvene i digitalne vještine.

Generičke vještine kao što su sposobnost učenja i preuzimanja inicijative, osobama će olakšati suočavanje s današnjim raznovrsnim i nepredvidljivim razvojem karijere. Poduzetničke vještine pridonijet će mogućnosti zapošljavanja, posebice mladih, te služiti kao podrška stvaranju novih poduzeća.

Nadalje, važno je bolje prepoznati dostupnost potrebnih vještina, kompetencija i kvalifikacija te njima bolje upravljati kako bi se lakše spriječio manjak i nepodudarnost vještina. Ključna je učinkovita komunikacija između tržišta rada te sektora obrazovanja i osposobljavanja.

Što je dosad učinjeno?

Europske inicijative za razvoj vještina:

Europske inicijative za upravljanje dostupnošću potrebnih vještina:

  • ESCO je višejezična klasifikacija europskih vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja. Njime se uvodi standardna terminologija u 25 europskih jezika te se kategoriziraju vještine, kompetencije, kvalifikacije i zanimanja važna za tržište rada EU-a, obrazovanje i osposobljavanje;
  • Panorama europskih vještina pridonosi redovitom nadzoru predviđanja i procjene vještina na nacionalnoj i europskoj razini. To je središnja točka za pristup podacima, informacijama i analizama o trendovima vještina s obzirom na zanimanja i sektore na nacionalnoj razini i razini EU-a.

Što je sljedeće?

  • Stalna prilagodba ESCO-a stanju na tržištu rada i u području obrazovanja i osposobljavanja
  • Uvođenje ESCO-a u Europass CV, panoramu vještina EU-a i EURES
  • Trajni nadzor trendova vještina i potražnje – panorama vještina EU-a