O čemu je riječ?

Tržište rada neprestano se mijenja. Jednako se tako mijenjaju vještine, sposobnosti i kvalifikacije koje su ljudima potrebne. Kako bi se nosili s tim promjenama, ljudi moraju raspolagati nizom osnovnih vještina, uključujući pismenost, matematičku pismenost, znanje stranih jezika te prirodoslovne i digitalne vještine.

Transverzalne vještine, kao što su sposobnost učenja i preuzimanje inicijative, ljudima će olakšati snalaženje u razvoju karijere, koji je u današnje vrijeme raznovrstan i nepredvidljiv. Poduzetničke vještine pridonijet će mogućnosti zapošljavanja, posebice mladih, te poticati stvaranje novih poduzeća.

Nadalje, važno je bolje prepoznati dostupnost potrebnih vještina, kompetencija i kvalifikacija te njome bolje upravljati kako bi se lakše spriječili manjak i nepodudarnost vještina. Pritom je ključna djelotvorna komunikacija između tržišta rada te sektora obrazovanja i osposobljavanja.

Što je dosad učinjeno?

Europske inicijative za razvoj vještina

Europske inicijative za upravljanje dostupnošću potrebnih vještina

  • ESCO je višejezična klasifikacija europskih vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja. Njime se uvodi standardna terminologija na 25 europskih jezika te se kategoriziraju vještine, kompetencije, kvalifikacije i zanimanja važna za tržište rada EU-a te za obrazovanje i osposobljavanje.
  • Europska panorama vještina omogućuje redovito praćenje predviđanja potražnje za vještinama te procjene vještina na nacionalnoj i europskoj razini. To je središnja točka za pristup podacima, informacijama i analizama o potražnji za vještinama po zanimanjima i sektorima na nacionalnoj razini i razini EU-a.

Koji su sljedeći koraci?

  • Stalna prilagodba ESCO-a stanju na tržištu rada te u području obrazovanja i osposobljavanja
  • Uvođenje ESCO-a u Europass CV, Europsku panoramu vještina i EURES
  • Stalno praćenje kretanja s obzirom na vještine i njihovu potražnju – Europska panorama vještina